Logo hvid

Menu

Sikkerheds og ordensreglement

Som medlem hos Gym & Fit 4 U skal du opleve en positiv og stimulerende atmosfære, hver gang du besøger vores centre. For at tilgodese alles sikkerhed har vi derfor udarbejdet regler, der gælder, når du opholder dig i vores lokaler. Vi vil gerne opfordre dig til at gennemlæse disse, og vi opfordrer dig også til at overholde disse regler, når du træner hos os. Hvis du er usikker på noget, er du meget velkommen til at komme og spørge.

Gym & Fit 4 U -regler for din egen og andre medlemmers sikkerhed

 • Lås venligst alle dine værdigenstande inde i skabene i omklædningsrummet for at mindske risikoen for tyveri. Vi påtager os ikke noget ansvar for værdigenstande.
 • Benyt en lås til skabet i omklædningsrummet, som du selv anser for at være sikker.
 • Børn og unge under 14 år må ikke opholde sig i træningscentret uden at være i selskab med en voksen.
 • Der skal være et aktuelt foto af dig i medlemssystemet, hvor dit ansigt er tydeligt, så du kan identificeres. Der kan gøres undtagelser for personer, hvis identitet er beskyttet.
 • Det, som er forbudt i henhold til dansk lovgivning, er ganske givet også forbudt hos Gym & Fit 4 U. Hvis tyveri, trusler, chikane eller andre ulovlige handlinger forekommer i Gym & Fit 4 U, vil dette blive anmeldt til politiet.
 • Gym & Fit 4 U har ret til at foretage kameraovervågning i overensstemmelse med lovgivningen. Formålet med kameraovervågningen er at forebygge lovovertrædelser og medvirke til opklaring af lovovertrædelser, der er blevet begået, samt at skabe et trygt og sikkert miljø for dig som medlem. Hovedreglen er, at optagelserne fra kameraovervågningen gemmes i 30 dage, hvorefter de automatisk overspilles. Det er de administrerende personer i Gym & Fit 4 U, der har adgang til det filmede materiale, og materialet vil udelukkende blive anvendt, hvis der er tale om en lovovertrædelse, eller der er mistanke om en lovovertrædelse. Der foretages ikke lydoptagelser.
 • Du skal forlade træningscentret senest, når det lukkes, eller efter anmodning fra Gym & Fit 4 U -personalet.

9. Af sikkerhedsmæssige årsager har Gym & Fit 4 U -personalet ret til at bryde din hængelås til skabet i omklædningsrummet op, efter at træningscentret er lukket. Grunden til dette er, at alle skabe skal være åbne og tømte med henblik på sikkerhedskontrol i forbindelse med lukning af centret. Låste skabe vil derfor blive brudt op og tømt efter træningscentrets lukketid før den næste træningsdag.

Gym & Fit 4 U -regler for orden og trivsel

 • Hos Gym & Fit 4 U værner vi om alle menneskers ligeværd. Dette er en af vores vigtigste værdier, og det er også vores primære regel, hvad angår orden og trivsel. Det betyder, at vi kræver, at vores medlemmer udviser hensyn og respekt over for hinanden uanset køn, anden kønsidentitet, funktionsnedsættelse, etnisk tilhørsforhold, trosopfattelse, seksuel orientering eller alder. Ingen må handle eller optræde på en måde, der kan opfattes som krænkende eller respektløs af andre i vores lokaler. Dette omfatter sproglige ytringer, kropssprog, påklædning og andre udtryksformer.
 • Lad altid andre medlemmer, der træner, benytte træningsudstyret, når du selv tager en pause.
 • Vis hensyn, når du anvender din mobiltelefon. Sæt den f.eks. på lydløs, når du er til holdtræning, “besæt” ikke træningsudstyr, når du surfer eller skriver sms’er, og hvis du skal tale i telefon, ønsker vi, at du tager hensyn til de andre, der træner i centret.
 • Sørg for altid at være iført rent træningstøj og rene sko, når du træner hos os. Se også punkt 1.
 • Du må ikke færdes barfodet i træningslokalerne.
 • Aftør træningsudstyret med en papirserviet eller håndklæde med spray efter brug. Spray dog ikke direkte på træningsudstyret.
 • Læg træningsredskaber tilbage efter brug.
 • Beklædning: Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj er ikke tilladt. Af hygiejniske årsager er det ikke tilladt at træne i beskidt arbejdstøj eller i bare tæer. Af samme årsag er det heller ikke tilladt at træne i bar overkrop eller uden tøj.
 • Familie, venner & børn: Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealer og omklædningsrum. Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i cafeområdet. Børn under 14 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne alene og skal være ledsaget af et voksent medlem. Babyer kan medbringes i lift, hvis de ikke er til gene.
 • Du må ikke indtage alkoholiske drikkevarer i træningscentret eller være påvirket af nakotika.

Gym & Fit 4 U har ret udelukke dig som medlem i en bestemt tidsperiode eller opsige dit medlemskab helt med umiddelbar virkning, hvis du bryder disse foranstaltninger eller anvender ulovlige præparater og/eller narkotiske stoffer. Hvis de nævnte punkter ikke overholdes.

Scroll to Top